Enterprise Culture

Koncept preduzeća: Stvoriti vrijednost za kupce znači stvoriti vrijednost za nas same.
Enterprise Spirit: Biti vaš partner.
Cilj preduzeća: Prihvatljivi kvalitet je obaveza društva, a dobar kvalitet doprinos društvu.
Enterprise Service: Premašite očekivanja kupaca.